Saturday, 19 October 2013

TIPS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

1. KERTAS 1 
 - Baca semua bab
2. KERTAS 2
- Bahagian A
a. Eksperimen Formula Empirik MgO
b. Sel kimia - Sel Daniel
c. Sel Elektrolisis dalam keadaan Akuaes
d. Penghasilan Asid Sulfurik
- Bahagian B
a. Fahamkan Formula Emperik
b. Proses Elektrolisis dalam Keadaan Leburan
- Bahagian C
a. Sebatian Kovalen dan Sebatian ionik dan eksperimen yang berkaitan
b.Garam - Eksperimen dan kenal pasti garam
3. KERTAS 3
a. Tindak balas antara barium nitrit dan kalium kromat
b. Kereaktifan logam kumpulan 1
c. Formula Emperik

No comments:

Post a Comment