Monday, 2 September 2013

Modul 2 - BAB 3 : Formula dan Persamaan Kimia

A. Pengetahuan (Definisi, makna dan fakta)
 
1. Nyatakan maksud jisim atom relatif berdasarkan karbon-12 skala.
2. Menentukan tahi lalat.
3. Nyatakan maksud jisim molar
4. Nyatakan maksud isipadu molar gas.
5. Nyatakan maksud formula empirik.
6. Nyatakan maksud formula molekul.
 

B. Memahami / Aplikasi / Analisis
 
1. Menjelaskan mengapa kita tidak boleh menentukan formula empirik kuprum (II) oksida oleh pemanasan serbuk tembaga di tempat carian logam.
2. Bandingkan dan bezakan formula empirik dengan formula molekul menggunakan etana sebagai contoh.
3. Cuka adalah asid etanoik cair dengan formula molekul CH3COOH.
      (a) Cari formula empirik bagi asid etanoik.
      (b) Cari komposisi peratusan mengikut jisim karbon dalam asid etanoik.
4. 3.6 g karbon bertindak balas dengan 0.8 g hidrogen untuk membentuk sebatian.
(a) Tentukan formula empirik bagi sebatian yang terbentuk.
(b) Diberi bahawa jisim molekul relatif kompaun adalah 88 g, mencari formula molekul.
   [Jisim atom relatif: C, 12; H, 1]

5. Gas hidrogen bertindak balas dengan 20 g tembaga panas (II) oksida serbuk untuk menghasilkan tembaga pepejal dan air.
(a) Tuliskan persamaan kimia bagi tindak balas.
(b) Hitungkan jisim maksimum tembaga pepejal terbentuk.
[Jisim atom relatif: Cu, 64; O, 16; H, 1]

 
C. Sintesis (Percubaan)
1. Huraikan satu eksperimen makmal untuk menentukan formula empirik bagi magnesium oksida.
Jawapan anda hendaklah termasuk semua langkah berjaga-jaga dan pengiraan yang terlibat.
[Jisim atom relatif: Mg, 24; O, 16]

No comments:

Post a Comment