Monday, 8 September 2014

TUGASAN KIMIA : 5 ABRAR (9/9/14)
SOALAN TERMOKIMIA (BAHAGIAN B)

ARAHAN: Sila Klik di sini --> (SOALAN)

1. Jawab soalan di atas dalam kertas kajang.
2. Bincang jawapan yang dibekalkan 15 minit terakhir tamat kelas.

TUGASAN RUMAH (BAHASA MELAYU TING 1 ABRAR/1ADIL) 9/9/2014

ARAHAN:
Kenal pasti subjek dan predikat dari contoh ayat berikut.
 
Contoh ayat:-

  1. Petani itu membajak sawahnya setiap hari.
  1. Samsul menjawat jawatan baharu di syarikat ayahnya.
  1. Anak Pak Hashim yang tampan itu menjadi guru sementara di Sekolah Kebangsaan Langgar.
  1. Rumah kediaman yang baharu dibeli oleh Badrul terletak di Kampung Mawar dalam daerah Bachok.
Sila buat tugasan di atas dalam buku latihan tatabahasa. Hantar tugasan ini pada 12/9/2014.