Wednesday, 19 November 2014

Soalan Ramalan Kimia SPM 2014

Kertas 2
1. Formula empirik Kuprum(II) oksida (maksud formula empirik, penyediaan gas H2, mengeringkan gas H2)
2. Konsep mol (pengiraan berasaskan persamaan kimia), Warna bahan, Ujian mengenal gas
3. Proses Sentuh dan Proses Haber yang menghasilkan ammonium sulfat | Polimer
4. Pembentukan ikatan Kovalen (CCl4)
5. Perbezaan asid lemah dan asid kuat berdasarkan nilai pH | Definisi
6. Sebatian karbon (alkohol), asid karboksilik -> ester (ciri-ciri fizikal)

Esei
1. Garam : Plumbum(II) karbonat + asid nitrik -> X + gas Y + H2O
     (ujian mengenalpasti ion Pb2+ dan ujian kimia untuk CO2 (karbon dioksida)
2. Haba penyesaran
3. Kadar tindakbalas : Mangkin | Teori Perlanggaran
4. Elektrokimia


Kertas 3
1. Takat lebur | Eksperimen Naftalena
2. Kadar tindakbalas : Saiz
3. Logam oksida dalam Kala 3
4. Sel kimia (elektrolitik dan voltaik)
5. Kekonduksian elektrik
6. Aloi / Logam tulen
7. PeneutralanSumbangan dan rujukan: http://www.cikguhailmi.com/2014/11/soalan-spot-kimia-spm-2014.html