Thursday, 29 August 2013

CHECK LIST SCORE A ++++...... SPM KIMIA

Bab 2: Struktur Atom

A. Pengetahuan (Definisi, makna dan fakta)
1. Menyatakan teori kinetik jirim.Nyatakan satu contoh untuk menyokong teori kinetik jirim
2. Apakah atom, molekul dan ion?
3. Apakah takat lebur?
4. Menentukan nombor proton dan nombor nukleon.
5. Nyatakan maksud isotop.
6. Nyatakan kegunaan isotop seperti karbon-14 dan kobalt-60.

B. Memahami / Aplikasi / Analisis
1. Terangkan mengapa suhu tidak berubah semasa proses lebur.
2. Terangkan mengapa suhu tidak berubah semasa proses pembekuan.
3. Satu sebatian pepejal dipanaskan sehingga ia bertukar ke gas.
    Jelaskan perubahan dalam kandungan tenaga, daya tarikan antara zarah, dan susunan zarah.
4. Nyatakan zarah subatom utama daripada atom.
    Bandingkan dan bezakan jisim atom relatif dan caj yang relatif zarah subatom atom.
5. adalah simbol aluminium.
 (a) Tentukan bilangan neutron aluminium.
 (b) Lukiskan susunan elektron bagi aluminium.

C. Sintesis (Percubaan)
1. Solid Z mempunyai titik lebur 65oC. Huraikan satu eksperimen makmal untuk menentukan takat lebur Z.   Jawapan anda harus menunjukkan bagaimana takat lebur Z ditentukan.
2. Kompaun W mempunyai titik beku 82oC. Huraikan satu eksperimen makmal untuk menentukan takat beku W.

No comments:

Post a Comment