Monday, 16 November 2015

ANALISIS SOALAN KIMIA SPM 2009-2014

SILA AMBIL PERHATIAN TOPIK BERIKUT SEMASA ULANGKAJI:-

1.   Tajuk / bab WAJIB (ditanya pada setiap tahun)
(i)    Bab 5 Ting. 4: Ikatan Kimia
(ii)   Bab 6 Ting. 4: Elektrokimia
(iii)  Bab 1 Ting. 5: Kadar Tindak balas 
2.  Kebiasaannya, Bab 9 Ting. 4 (Bahan Buatan dalam Industri) & Bab 5 Ting. 5 (Bahan Kimia untuk Pengguna) digabungkan dalam satu soalan (Kertas 2) sama ada Bahagian A ataupun Bahagian B/C.
3.   Tajuk / bab yang kerap ditanya di Bahagian A Kertas 2:
(i)   Bab 2 ting. 4: Struktur Atom (jirim, atom)
(ii)  Bab 3 ting. 4: Formula & persamaan Kimia (penentuan formula empirik)
(iii) Bab 5 ting. 4: Ikatan Kimia
(iv) Bab 6 ting. 4: Elektrokimia (elektrolisis larutan akues / sel kimia)
(v)  Bab 2 ting. 5 : Sebatian Karbon 
4.   Tajuk / bab yang kerap ditanya di Bahagian B / C Kertas 2:
(i)    Bab 6 ting. 4: Elektrokimia
(ii)   Bab 7 ting. 4: Asid & Bes (kekuatan asid/alkali, peranan air dalam menunjukkan sifat asid/alkali, pentitratan asid-bes)
(iii)  Bab 8 ting. 4: Garam (analisis kualitatif)
(iv)  Bab 9 ting. 4 + Bab 5 ting. 5: Bahan Buatan dalam Industri & Bahan Kimia untuk Pengguna
(v)   Bab 1 ting. 5: Kadar Tindak balas (mesti menguasai kemahiran melukiskan graf & membuat tangen pada graf)
(vi)  Bab 2 ting. 5: Sebatian Karbon (soalan berangkai) 
5.   Tajuk / bab yang belum pernah ditanya dalam Kertas 3 sejak 2007:
(i)   Bab 3 ting. 4: Formula & Persamaan Kimia
(ii)  Bab 3 ting. 5: Redoks
(iii) Bab 5 ting. 5: Bahan kimia untuk pengguna